Gestió Cultural actualment s’encarrega de la gestió i l’explotació de la programació d’activitats culturals de la Casa de Cultura, Centre de Recursos Culturals de Sant Cugat del Vallès.

Davant de la convocatòria del procés negociat, al juny del 2010, el projecte presentat per Gestió Cultural va ser seleccionat com a proposta guanyadora, atorgant-nos la gestió i l’explotació del centre.  Posteriorment, al març de 2014, en un nou procés obert, Gestió Cultural guanya de nou el projecte de gestió dels centres de ciutat de la XCCP essent de nou l’empresa responsable de la gestió integral dels centres de ciutat (Casa de Cultura, Xalet Negre, Casal Torreblanca i Teatre del Casal de Mira-sol).

Al març de 2018, en un nou procés obert, Gestió Cultural guanya el projecte de gestió dels centres de ciutat de la XCCP essent de nou l’empresa responsable de la gestió integral dels centres de ciutat (Casa de Cultura, Xalet negre, Casal Torreblanca, Centre d’Art Maristany, Casa Aymat i Teatre del Casal de Mira-sol).

 

Entre les funcions que desenvolupem, podem destacar la gestió de la Casa de Cultura en quant a:

  • La programació i el desenvolupament dels catàlegs trimestrals de cursos i tallers: englobant una oferta de més de 60 cursos i comptant amb 500 alumnes per trimestre
  • Suport a les entitats mitjançant al nova Oficina d’Assessorament a les Entitats de Sant Cugat
  • La gestió econòmica del projecte
  • Els recursos humans i la contractació del personal
  • La programació estable d’activitats culturals: oferint una ampli ventall de propostes, emmarcades dins de les diferents disciplines i adreçades a un públic ampli i divers
  • El muntatge tècnic de so i llum, els muntatges escènics així com el manteniment del centre i els seus equipaments
  • Gestió dels diferents elements comunicatius

Web

Casa de Cultura
SUBIR